Office open:

Mon-Fri: 8:00-16:00

POLBROK - Agency and International Forwarding Ltd.

NIP 586-20-09-148
REGON 191787316
KRS 0000008959
District Court Gdańsk-Północ VIII Wydz. Gospodarczy KRS
Initial capital 16 000 000 PLN

Tadeusz Kaczko
President and Chief Executive Officer

Maria Lewandowicz
Vice President and Chief Financial Officer

Maria Kamrowska
WSK Administrator

Aleksander Korcz
WSK Proxy

Dariusz Pawlikowski
Forwarding Dept. Manager


Michał Okoniewski
Shipping Manager


Iwona Polewska

Agnieszka Heszke

Łukasz Kaczko

Maria Lewandowicz
Vice President and Chief Financial Officer


Anna Janiszewska

POLBROK - Agencja Celna Ltd.

NIP 586-20-13-115
REGON 191838440
KRS 0000063464
District Court Gdańsk-Północ VIII Wydz. Gospodarczy KRS
Initial capital 50 000 PLN

You are most welcome to contact us with form below, mail us or call directly one of the numbers provided.