POLBROK

Agencja i spedycja Międzynarodowa

Firma POLBROK została założona w dniu 12-nastego kwietnia 1999 jako "POLBROK - AGENCJA I SPEDYCJA MIEDZYNARODOWA" Sp. z o.o. powiązana kapitałowo z Chińsko-Polskim Towarzystwem Okrętowym SA "Chipolbrok" (www.chipolbrok.com ). Kapitał zakładowy firmy wynosi 16 mln złotych.

Zakres działania firmy obejmuje krajową i międzynarodową spedycję ładunków i usług w transporcie intermodalnym, przesyłki door-to-door, towary "project cargo", towary niebezpieczne IMO i ADR, ładunki strategiczne i wojskowe w systemie WSK, międzynarodowy transport drogowy, maklerstwo okrętowe, agencję żeglugową, agencję celną oraz ubezpieczenia transportowe. Nasza agencja żeglugowa współpracuje z wieloma renomowanymi armatorami.

SPEDYCJA

Podstawową działalnością Polbroku jest spedycja. Zajmujemy się ładunkami w imporcie, eksporcie i tranzycie oraz organizujemy transport morski, drogowy i kolejowy w komunikacji z całym światem. Posiadamy doświadczenia w obsłudze wszystkich rodzajów ładunku, w tym: pojazdy mechaniczne, towary masowe, drobnica, sztuki ciężkie i ponadgabarytowe, a także kontenery.


UBEZPIECZENIA

Oferujemy ubezpieczenia wszystkich rodzajów ładunków w obrocie krajowym oraz międzynarodowym, transportowanych wszelkimi środkami transportu, jednocześnie posiadając ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora.


AGENCJA CELNA

Posiadamy własną agencję celną działającą w portach Gdyni i Gdańska istniejącą pod nazwą "POLBROK - Agencja Celna" Sp. z o.o.

POLITYKA JAKOŚCI

Zgodnie z polityką jakości przyjętą przez Zarząd "POLBROK - Agencja i Spedycja Międzynarodowa" Sp. z o.o. w działalności spedycyjnej i agencyjnej, w tym również w obrocie wyrobami strategicznymi, kierujemy się dobrem Klienta i jego zadowoleniem ze sposobu świadczenia usług.

Dewizą firmy jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz jakość w zakresie organizacji i realizacji przemieszczania ładunków różnymi środkami transportu w transporcie międzynarodowym i krajowym (transport multimodalny).

Wysoka jakość naszych usług osiągana jest przez zaangażowanie personelu oraz wyposażenie w odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Zarząd deklaruje osobiste zaangażowanie w urzeczywistnianie powyższej polityki jakości, skuteczne osiąganie jej celów i ciągłe doskonalenie.

CERTYFIKATY

Polbrok od dn. 8-ego października 2001 wdrożył system międzynarodowych norm jakości i posiada Certyfikat ISO 9001: 2001, Certyfikat Międzynarodowego Systemu Kontroli WSK dla obsługi ładunków strategicznych i wojskowych oraz AEO.