Poniżej zamieszczamy materiały, które na celu mają ułatwienie Państwu współpracy: zlecenie spedycyjne, przelicznik wag i miar dla systemu brytyjskiego (imperialnego), przybliżone wymiary i ładowność kontenerów oraz zasady zgodnie z którymi świadczymy usługi - Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 wydawane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.

Zlecenie
Spedycyjne


Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010


Przelicznik
miar i wag


Wymiary
kontenerów
Ogólne Warunki Umowne