Ładunki Wojskowe I Strategiczne - Wewnętrzny System Kontroli

Firma POLBROK jest certyfikowanym spedytorem uprawnionym do świadczenia usług spedycyjnych dla ładunków strategicznych, wojskowych i specjalnych. Ładunki strategiczne obejmują:

  • Uzbrojenie, tj. broń, amunicję, materiały wybuchowe, wyroby i ich części oraz technologie
  • Towary podwójnego zastosowania, które mogą być użyte zarówno w celach wojskowych jak też cywilnych

POLBROK może opracować ładunki strategiczne na zlecenie:

  • producenta krajowego lub zagranicznego
  • przedsiębiorstwa handlu zagranicznego (polskiego lub zagranicznego)
  • spedytora zagranicznego

Zleceniodawcom zagranicznym POLBROK oferuje usługę z "Zezwoleniem Indywidualnym Na Tranzyt", jeśli transport towaru zaczyna się i kończy poza terytorium Polski. POLBROK realizuje formalności z ministerstwem w imieniu zagranicznych zleceniodawców.

Zleceniodawcom krajowym POLBROK oferuje usługę uwarunkowaną uzyskaniem przez eksportera (importera) od właściwego Ministerstwa "Zezwolenia Indywidualnego Na Eksport (Import)", jeśli transport towaru objętego kontrolą obrotu zaczyna się lub kończy na terytorium Polski.

Od roku 2001, Polska kierując się najlepszymi praktykami, wprowadziła tzw. Wewnętrzny System Kontroli - WSK, aby uczestniczyć w międzynarodowym systemie kontroli obrotu uzbrojeniem oraz towarami podwójnego zastosowania. Polska jest członkiem wszystkich międzynarodowych organizacji nieproliferacyjnych i reżimów kontrolnych gwarantujących bezpieczny obrót oraz nadzór ruchu transgranicznego. POLBROK posiada certyfikowany system WSK.

Powyższa informacja jest z konieczności bardzo ogólna i daje tylko podstawową orientację w procedurach dotyczących ładunków strategicznych. W praktyce elementy procedury mogą ulegać zmianom, ponieważ każdy przypadek jest osobno rozpatrywany i podlega indywidualnej decyzji właściwego ministra.