Bezpieczny transport towaru

POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora na kwotę 300 000 USD za szkody wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy spedycji.
Posiadamy także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika umownego wobec zleceniodawcy i osób trzecich wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przewoźnika drogowego.